Laatste nieuws RKDVC

Een veilig en gezond sportklimaat

20 november 2019
www.rkdvc.nl
Een veilig en gezond sportklimaat, dat is wat we als vereniging RKDVC nastreven en waar we diverse activiteiten voor ontplooien.
Op de Algemene Ledenvergadering 2019 is gesproken over een veilig en gezond sportklimaat. Om deze woorden in daden om te zetten, is er in de afgelopen jaren de nodige actie uitgevoerd. De komende tijd zullen we dit beleid uitbreiden en aanscherpen.

Veiligheid:
Op dit gebied waren al enkele zaken geregeld, zoals
 • EHBO bij evenementen;
 • De aanwezigheid van een AED in de hal bij de kantine;
 • Een eerste groep mensen met de certificering voor het gebruik van de AED;
 • Een externe vertrouwenspersoon, waar men terecht kan als er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik, en bij gevallen van mishandeling;
 • De aanwezigheid van een interne strafcommissie van drie personen, ingeval van grensoverschrijdend gedrag van één van onze leden;
 • Fysiotherapeuten via Topfysio;
 • Geschoolde verzorgers en hersteltrainers.

Nieuw op dit gebied:
 • Een nieuwe groep mensen is onlangs gecertificeerd voor het gebruik van de AED;
 • Een groep mensen met een certificering op het gebied van EHBSO (Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen)

Gezondheid:
 • NIX18: Het verbod op alcoholgebruik door personen jonger dan 18 jaar.
  • Hierop wordt door de vereniging de komende periode strenger toegezien en gehandhaafd;
  • Het personeel van de kantine is hierover geïnformeerd en heeft het recht (en plicht) te vragen om legitimatie;
  • De gemeente stuurt mystery gasten de clubhuizen in om te kijken hoe men omgaat met de handhaving op dit gebied en deelt boetes uit bij overtreding;
  • In de nieuwe wetgeving hierover mogen wij de boete doorzetten naar de volwassene die de drank haalt en verdeelt onder jeugd jonger dan 18 jaar. Ook hier zullen we strenger op toezien en dit geldt voor clubleden en niet-clubleden.
  • Jongeren van 18 jaar en ouder die gevraagd wordt om legitimatie en aantoonbaar de juiste leeftijd heeft (18 jaar en ouder) krijgt van een barmedewerker een stempel op hand of arm.
  • Bij overmatig drankgebruik dat leidt tot verstoring van de orde zullen maatregelen volgen vanuit de club (lees: het bestuur).
 • Drugsgebruik:
  • De Heusdense voetbalverenigingen constateerden een toename van het gebruik van drugs door leden en in sommige gevallen het vermoeden van handel binnen de poorten van de diverse clubs. RKDVC heeft samen met SC Elshout een convenant opgesteld en deze is door alle andere voetbalverenigingen in de gemeente Heusden akkoord bevonden. De definitieve ondertekening door alle voetbalverenigingen zal binnenkort plaatsvinden en de convenant zal dan op onze website zichtbaar zijn. In deze convenant staan de maatregelen die worden genomen bij gebruik en/of handel in drugs. De maatregelen zijn voetbalclub-overstijgend.
 • Roken
  • In navolging van de campagne die gevoerd wordt om te komen tot een rookvrije vereniging gaan wij de komende periode ook stappen zetten. In elk geval is het de bedoeling om op trainings- en wedstrijdmomenten een rookverbod te gaan hanteren rondom de velden. Om tegemoet te komen aan de rokers zal gekeken worden of we een rookplek buiten inrichten. Ook de E-sigaret gaat onder het rookverbod vallen.
Bestuur RKDVC


 
 
www.rkdvc.nl
De verkoop van de kantinevoorraad is gestart onder de leden van RKDVC. Om te zorgen dat we niets hoeven weg te gooien wordt de… Meer >
 
www.rkdvc.nl
Graag willen we u voorstellen aan onze dames van de kledingcommissie RKDVC jeugd; Miranda en Handan. De afgelopen dagen zijn ze druk in… Meer >
 
www.rkdvc.nl

RKDVC 75 jaar!

15 mei 2020
Aan alle RKDVC-ers en degenen die onze vereniging een warm hart toedragen Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik om het volledige nieuwsarchief te tonen.
Zoeken op de site

RKDVC

Sportlaan 10 
5151 RK Drunen
tel. 0416 -779002
Routebeschrijving
Terug naar boven