Laatste nieuws RKDVC

Ondertekening drugsconvenant

07 maart 2020
www.rkdvc.nl
Op maandagavond 2 maart 2020 hebben alle voetbalverenigingen in de gemeente Heusden een convenant ondertekend. Dit convenant is ontstaan vanwege de toenemende maatschappelijk problematiek rondom het gebruik en de handel in drugs op en in de nabijheid van de sportcomplexen. Deze problematiek vormt ook een risico voor de clubs en daarom hebben we gezamenlijk afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat de gezondheid en veiligheid binnen onze sport beter kan worden bewaakt.
Vanuit de gemeente waren onze burgemeester mevrouw Van Hees, de wethouder de heer Van der Steen, de veiligheidscoƶrdinator van de gemeente de heer Corten en de juriste van de gemeente mevrouw Titulaer aanwezig. Hiermee gaven zij uiting aan de waardering die zij hebben om dit initiatief vanuit de clubs zelf zo op te pakken. Alle aanwezigen zijn overtuigd van het belang van dit convenant en het feit dat we deze in gezamenlijkheid hebben onderschreven. Het ondertekenen van dit convenant betekent niet alleen dat we als Heusdense voetbalclubs de daarin beschreven regels naleven, maar ook dat we daarmee openlijk en expliciet drugsgebruik afkeuren. Ook is hiermee het beleid van de KNVB ten aanzien van verboden middelen en doping onderschreven.

Bestuur RKDVC

Onderstaand de links naar het convenant:
Drugsbeleid - Convenant Heusdense Verenigingen
Bijlage 1 bij Drugsbeleid
Bijlage 2 bij Drugsbeleid
 

www.rkdvc.nl
www.rkdvc.nl
www.rkdvc.nl
www.rkdvc.nl
www.rkdvc.nl
www.rkdvc.nl
www.rkdvc.nl
www.rkdvc.nl
www.rkdvc.nl
www.rkdvc.nl

 
www.rkdvc.nl
Actief bij RKDVC met kinderen en jongeren? Vraag je Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan! Meer >
 
 
www.rkdvc.nl
De verkoop van de kantinevoorraad is gestart onder de leden van RKDVC. Om te zorgen dat we niets hoeven weg te gooien wordt de… Meer >
 
www.rkdvc.nl
Graag willen we u voorstellen aan onze dames van de kledingcommissie RKDVC jeugd; Miranda en Handan. De afgelopen dagen zijn ze druk in… Meer >
 
15-05-2020 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik om het volledige nieuwsarchief te tonen.
Zoeken op de site

RKDVC

Sportlaan 10 
5151 RK Drunen
tel. 0416 -779002
Routebeschrijving
Terug naar boven