Doelstelling voetbal vereniging RKDVC

Statutaire doelstelling(en) RKDVC

De vereniging stelt zich als doel de sportieve belangen van haar leden te behartigen:
  • de leden door, met en in de beoefening van de voetbalsport te vormen en te begeleiden;
  • de voetbalsport in het verenigingsbeleid te propageren en te bevorderen en in de vereniging een dusdanig klimaat te scheppen, dat deze bijdraagt tot een harmonische mensvorming.

"Materiële (voetbal)doelstelling(en)" en uitgangspunten RKDVC

De vereniging stelt zich als doel haar leden, overeenkomstig zijn/haar voorkeur het voetbalspel op recreatief en/of prestatief niveau te laten beoefenen als wedstrijdsport, overeenkomstig de door de KNVB vastgestelde (beleids-)regels met inachtneming van de volgende uitgangspunten:
  • Ten aanzien van het beoefenen van het voetbalspel op prestatief niveau streeft RKDVC voor wat betreft haar eerste en tweede seniorenelftal (de selectie) ernaar dat dit op een zo hoog mogelijk niveau plaatsvindt (resp. minimaal 2e klasse KNVB en minimaal 1e klasse reserve);
  • Het eerste uitgangspunt dient te worden gerealiseerd onder gebruikmaking van spelers afkomstig uit de eigen (jeugd-)gelederen.

Doelstelling Jeugdbeleidsplan

De grootste verantwoordelijkheid is het creëren van zodanige voorwaarden opdat voetbal wordt gespeeld, geleerd en dat de jeugd plezier beleeft aan voetbal.
Door middel van een gericht jeugdbeleid streeft RKDVC naar een continue verbetering van het aanbod van activiteiten voor de verschillende te onderscheiden doelgroepen (jongens, meisjes op recreatief en/of prestatief niveau), zodat de jeugd op een maatschappelijk verantwoorde wijze aan een zinvolle vrijetijdsbesteding wordt geholpen.
 

Uitgangspunten hierbij zijn volgens de Zeister visie op jeugdvoetbal:

  • het opleiden van de jeugd(speler) staat centraal,
  • daarna het leveren van prestatie;
  • er moet zoveel mogelijk geschoold jeugdkader worden ingezet;
  • binnen de vereniging wordt (de doelstelling van) het jeugdbeleid bewaakt door het hoofd- en jeugdbestuur. 
Zoeken op de site

RKDVC

Sportlaan 10 
5151 RK Drunen
tel. 0416 -779002
Routebeschrijving
Terug naar boven